تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت

دیدگاههای اخیر

شبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنان

تصویر روز

آخرین اخبار

اختصاصی مرآت
قدم هایی که به عشق امام رضا (ع) برداشته می شوند
جاده های استان سمنان سالیانه قدوم عاشقانی از اهل بیت را شاهد است که با تحمل رنج و سختی و با طی مسیرهای طولانی با پای پیاده عزم مشهد الرضا می کنند .

به گزارش خبرنگار مرآت، این روزها که در آستانه ولادت علی بن موسی الرضا(ع) قرار داریم چه دل هایی که هوایی می شوند برای یک لحظه بودن در صحن و سرای مولای مهربانی ها و شاید از همین راه دور کبوترانه دلها را روانه حرم باصفایش می کنند و چه عاشقانی که امام رضا (ع) به آنان نظری افکنده و در ولادتش از آنان میزبانی می کند و چه محبانی که با پای پیاده قصد زیارت ستاره آسمانی ایران زمین را کرده اند. همان کاروان های پیاده روی زیارتی که چندین سال